Endret: 8 apr 2019     Opprettet: 20 okt 2011

BALKONGPROSJEKTET

Balkongprosjektet er avsluttet. Endelig kostnadsbilde er ferdig.

Obos har dessverre operert med feil fellesgjeld på balkonglånet, men denne er nå rettet opp.

Den korrekte fellesgjelden per andel vil fremgå i årets ligningsoppgave.

Obos har nå satt i gang prosessen med å refinansiere balkonglånet til et IN-lån, slik det ble vedtatt på årets generalforsamling. Balkongtillegget på kr 830,- vil bli korrigert slik at kapitalkostnaden nøyaktig tilsvarer den enkelte andelseiers del av lånet. Mer informasjon kommer når lånet er ferdig refinansiert.

Regnskapet under viser det totale kostnadsbildet i forbindelse med balkongprosjektet. Først fremgår stykkprisen på de 151 nye balkongene, som blir belastet de nye balkongeierne. Videre følger kostnadene knyttet til rehabiliteringen av de eksisterende endebalkongene, samt kostnaden knyttet til brannsikringen. Disse kostnadene er fordelt på samtlige andelseiere i borettslaget. Til slutt viser regnskapet den totale prosjektkostnaden, først hvor mye som er dekket gjennom lån, og deretter hvor mye som er dekket gjennom oppsparte midler på driftskontoen.

Håper dere finner informasjonen nyttig.

Regnskap

Styret, oktober 2011