Bilder tilknyttet forslag innsendt til ordinær generalforsamling for 2019

Vedlagt ligger bilder som gjelder forslag A og B som er forslag innsendt fra styret. Du finner de samme bildene i mindre format i innkallingen til generalforsamlingen som ble lagt i alle beboernes postkasser den 24. april 2019.

;