Endret: 12 okt 2016     Opprettet: 26 mai 2014

INFORMASJON OM GRAVEARBEID BAK 18 BLOKKEN

Det vil i perioden fra 19. mai til 30. juni 2014, foregå gravearbeid på baksiden av 18 blokken. Gravearbeidet vil foregå på hverdager, fra kl. 08.00 til kl. 20.00. Det vil ikke være noe gravearbeid i helgene.

Bakgrunnen for gravearbeidet som nå skal utføres, skyldes en omfattende lekkasje som oppstod i 2013. Mer informasjon om dette finnes i styrets årsrapport, i innkallingsheftet til generalforsamlingen.

Gravearbeidet vil strekke seg fra hullet, som allerede er gravd opp og 60 meter bort til hjørnet mot Myrens. For å få gjort det nødvendige reparasjonsarbeidet er det i tillegg behov for lage en to meter passasje fra muren og inn mot blokken. Dette medfører dessverre at to trær og noen busker på den delen av tomten som vender mot Myhrens, må fjernes. Gravearbeidet vil bli utført av Grorud Graveservice.

Etter gravearbeidet er utført, så vil hullet fylles igjen, bakken planeres ut og alt dekkes med nytt gress. Tilslutt vil gjerdet settes tilbake på plass, og området vil se bra ut igjen.

Styret håper på forståelse for at dette arbeidet er nødvendig og vi beklager på det sterkeste, ulemper dette eventuelt vil medføre for beboerne som bor nærmest gravearbeidet.

Styret 13. mai 2014