Endret: 12 okt 2016     Opprettet: 20 nov 2013

Informasjonsmøte 19/11-13

15 beboere møtte opp til informasjonsmøte i tillegg til styret. Det var et konstruktivt og godt møte med god dialog med beboerne. Både økonomi, utearealer og brannsikkerhet stod på agendaen, og i tillegg kom det flere gode innspill til styret. Vedlagt ligger presentasjonen fra møtet, og det vises forøvrig til informasjonsskriv med referat. Vennlig hilsen Styret