Endret: 12 okt 2016     Opprettet: 26 mai 2014

INFOSKRIV APRIL 2014

Litt om utearelet, gress ved 16 G, rør, lekkasje, innbrudd, generalforsamlingen og årets dugnad.

  • Styret har besluttet å leie inn Villvin Landskap til å gjennomføre et forprosjekt for oppgradering av borettslagets utearealer. Det vil bli opprettet en prosjektgruppe bestående av personer fra styret og utegruppa. Resultatet av forprosjektet vil forelegges beboerne i slutten av året, og det vil ikke bli igangsatt større arbeid med uteområdene før dette.

  • Det vil så snart det er mulig bli lagt gress utenfor endebalkongene ved oppgang 16 G.

  • Rørene i fyrrommet, ca 60 m med store og små rør, er i dårlig forfatning og vil bli skiftet innen kort tid. Alle stoppekranene vil også byttes ut.

  • Rørene i kjellerne i 16-blokkene må skiftes fordi de er gamle og slitte, det har den siste tiden vært veldig mange lekkasjer i disse blokkene. Styret har bestemt å ta midtblokken i år og de andre neste år. Mer informasjon kommer til berørte beboere, før arbeidet starter.

  • Sluttarbeidet etter lekkasjen bak 18-blokka vil fortsette så snart forholdene ligger til rette for dette.

  • Det har vært flere innbrudd i kjellerbodene i 18-blokka. Styret vil vurdere aktuelle tiltak.

  • Styret minner om generalforsamlingen 29.april.

  • Årets dugnad blir 6.mai. Vi håper flest mulig kan delta!

God påske!

Hilsen styret