Endret: 12 okt 2016     Opprettet: 11 feb 2015

TIL MYRAHAGEN BEBOERE I FØRSTE ETASJE

Styret vil i vinter måle radonnivået i alle 1 etasje leiligheter i Myrahagen borettslag.

Ved utleie så er man pliktig til å måle radon nivået i sin leilighet. Les mer om dette på

Statens Strålevern sine web sider:

http://www.nrpa.no/temaartikler/89997/radon-i-utleieboliger

Styret gjennomførte en test måling av radon nivået i Myrahagen borettslag sist vinter og i den anledning ble det plassert ut en sensor i alle vaskerommene og i en bod. I alle vaskerommene var nivået lavt, derimot var det ganske høyt i boden. Årsakene til disse forskjellene skyldes antagelig at vaskerommene har bedre ventilasjon.

Radon er en gass som siver opp fra grunnen. Om vinteren når det er tele i bakken, kan nivået bli høyt fordi undertrykk i kjelleren kan suge til seg radon-gass fra et større område. Det vil defor være mest radon i kjelleren, som vil minke oppover i etasjene. Dersom radon nivået skulle vise seg å være for høyt i noen av våre leligheter, så vil det være i leilighetene i 1 etasje.

Dette er bakgrunnen for at styret i vinter vil måle radonnivået i alle 1 etasje leiligheter i Myrahagen borettslag.

Vi ønsker at alle beboere i 1 etasje tar i mot en liten boks som vi deler ut. Boksen er på størrelse med en fyrstikkeske, og kan plasseres på et lite synlig sted i leiligheten. I mars 2015 vil vi komme og hente boksen, og sende den inn til avlesning. Alle vil bli informert om resultatene fra målingen.