Endret: 18 mai 2019     Opprettet: 1 mai 2019

VELKOMMEN TIL DUGNAD TIRSDAG 7. MAI 2019 KL.17.30

Etter dugnaden (ca. kl. 19.30 - 20.00) blir det enkel servering

Vi kommer til å jobbe med uteområdene, blomsterbedene, vasking av vinduer, men vi trenger også å rydde loftene, kjellerne, sykkelbodene og sykkelparkeringene ute.

NB: Alt som står umerket, også i fellesbodene, vil bli kastet. Det vil også alt som står utenfor bodene, her gjelder det også merkede ting.

Sykkelbodene i kjelleren er kun til for sykler og eventuelt barnevogner. Annet vil bli fjernet. Sykler ute må også merkes med leilnr og navn ellers blir de fjernet.

Det er ikke tillatt å oppbevare brennbar gass eller brannfarlige væsker i bodene og i loft/kjeller, kun i leilighetene og på egen balkong.

OBS: Det er kun beboere som pusser opp eller som skal flytte som kan oppbevare ting i felles bodene på loftet. Dette må merkes med dato, leilnr og navn, samt oppgi ca tidsrom.

For å unngå at merkede ting blir stående år etter år, vil de som også stod merket i fjor bli fjernet i år.

Det vil bli utplassert containere, benytt gjerne muligheten til å rydde!

Jo fler som deltar, jo mindre arbeid blir det på alle! Vi ses ved flaggstanga :)