Barnevogner og brann

Det er ikke tillatt å parkere barnevogner i oppgangene i vårt borettslag (understellet av metall er tillatt i 18-blokken fordi det er plass). I denne artikkelen forklarer branninspektør Jo Tangedal i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune hvorfor.