Brannsikkerhet

Rømningsveier må holdes frie. Videre skal ikke biler parkere på eiendommen uten tillatelse. Dette gjelder alles sikkerhet.

RØMNINGSVEIER

Styret minner om at det ikke er tillatt å sette ting i oppgangene bortsett fra rullator, og understell på barnevogner i 18-blokken. Understell må merkes med leilighetsnummer. Ting som ikke skal være i oppgangene vil bli fjernet uten varsel. Dette gjelder også overdeler til barnevogner. Styret minner om at det er etablert barnevognparkering i bod på bakkeplan i samråd med mange av småbarnsfamiliene. Bruk den. Boden står ved bakblokken, på enden av 16J og er låst med kodelås. Koden til låsen fås ved henvendelse til styret på epost. 

Dersom det står barnevogner eller andre ting i oppgangene i strid med husordensreglene, ser styret seg nødt til å gi eier skriftlig advarsel.

PARKERTE BILER

Se egen informasjon på hjemmesiden under "Praktisk informasjon" om reglene for parkering av biler i borettslaget. 

Husk at stigebil er eneste alternative rømningsvei for de som bor i de øverste etasjene, og at det derfor må være fri fremkomst for utrykningskjøretøy. 

KONTROLL AV BRANNALARMANLEGGET 

Myrahagen borettslag har felles brannalarmanlegg som er direkte koblet opp mot brannvesenet.

Brannalarmanlegget, samt branndetektoren som er installert i alle leiligheter, kontrolleres årlig av et eget firma.

Dersom du har andre røykvarslere enn branndetektoren, minner styret om du selv må sjekke batteriene på disse.