Brukerveiledning for brannalarmsystemet

Myrahagen borettslag har et felles brannalarmanlegg som er direkte koblet opp mot brannvesenet. Hver leilighet har installert en branndetektor som er koblet til det felles anlegget. Ved brann vil brannanlegget automatisk varsle brannvesenet som vil komme innen kort tid.

Alle beboere plikter å evakuere bygget ved alarm.

Her kan du lese brukerveiledningen for brannalarmsystemet. En kortversjon henger også ved siden av alle brannsentralene i hver av blokkene.