7 des 2020

Beboerbrev November 2020

Informasjon til beboere i Myrahagen Borettslag, November 2020

Hei, alle sammen!

Det er mye som skjer om dagen til tross for covid-19, og i den forbindelse ønsker vi at alle skal få oppdatert informasjon fra styret.

Oppvarming

Den nye varmepumpen i fyrrommet står foran sin første vinter med full drift. Temperatur fra fyrrommet er likt til alle blokkene og den styres nå etter utetemperatur. Det vil derfor kunne oppleves forsinkelser ved veldig raske temperaturendringer utendørs, da systemet trenger litt tid for å justere.

Winns som drifter systemet anbefaler at det settes opp fast innstilling på radiatorene etter eget ønske. Radiatorer trenger ikke være likt innstilt på stue, soverom og kjøkken, men det anbefales da å ikke skru opp/ned hele tiden. Det er gamle rør i borettslaget og hvis mange justerer sine radiatorer til en fast innstilling vil det være det beste for alle og sikre best mulig drift av anlegget fremover.

Som flere husker fra tidligere, så har det vært problemer med støy/sus fra radiator, og dette skal nå ha blitt ordnet.

Samtidig vil vi også anbefale alle å lufte radiator, slik at vi er sikret at alle har tilgang til like godt utbytte av anlegget.

Slik gjør du; Åpne ventil med radiatornøkkel. La den være åpen til det begynner å renne vann. Skru igjen. Det anbefales å ha en beholder under radiator og gulvklut/tørkepapir tilgjengelig, da det kan renne litt. Husk også å skru tett når ferdig, og la aldri ventil stå åpen. Radiatornøkkel kan kjøpes hos alle jernvareforhandlere.

Ny avtale med Telia (tidligere Get)

Borettslaget har forlenget avtale med Telia for tre nye år. Det betyr at vi fortsatt bruker det eksisterende coax anlegget. Det ble bestemt å per nå ikke oppgradere anlegg da vi ønsker å se på mulighet til å bytte til fiber i fremtiden. Ettersom det ikke er noen linje inn til eiendommen fra før, så vil dette innebære en høy kostnad som vi har valgt å utsette til senere.

Det er da inngått en kollektiv avtale med Telia tilsvarende den vi hadde fra før. Kollektivavtalen er på 328,- pr. måned og dekkes som tidligere år over felleskostnader. Ved ønske om nytt utstyr, ta gjerne kontakt med Telia direkte for de forskjellige alternativer de kan tilby. Det skal derimot ikke være nødvendig å bytte ut det man har fra før.

Ved overgang fra Get til Telia har det blitt noen endringer, blant annet i antall poeng man har å bruke til kanaler/strømmetjenester og bredbåndshastighet. Den nye løsningen inkluderer 12 tv-kanaler, digital radio og 100MB bredbånd, samt 5 TV-poeng - som kan brukes som tilvalg til de 12 kanalene som følger med. Tidligere har det vært flere poeng inkludert, men også lavere hastighet. Den nye avtalen aktiveres fra 1.Desember 2020. Sjekk gjerne eget kundeforhold på www.telia.no, der kan det også bestilles høyere hastighet og flere poeng for valg av kanaler/ekstra pakker.

Oppussing/renovering.

Myrahagen er blitt et populært borettslag og særlig de siste to årene har det vært rundt 20-25 % utskifting pr. år. Dette medfører også at flere pusser opp i større grad.

Samtidig har det i løpet av pandemien vi står i blitt utstrakt bruk av hjemmekontor, og nå også påbud i Oslo. Vi ber derfor alle som skal i gang med oppussing og rehabilitering om å i god tid varsle naboer i egen oppgang i tillegg til nabooppgang(er). Om det er større arbeider, som sliping av gulv og boring i betong over tid, så skal også styret varsles. Vi ber også om at arbeid i størst mulig omfang utføres på ukedager i kjernetid, men aller viktigst er det å varsle tilstrekkelig, da det er viktige møter og telefoner som må gjennomføres hos naboene.

Ved større endringer i bygningsmassen minner vi også om at det må søkes tillatelse hos plan- og bygningsetaten, samt at også styret blir informert.

Ved bruk av Isekk minner vi om at denne skal hentes innen 24 timer. Den må heller ikke plasseres på asfaltert vei eller inn mot vegg. Vi ber også om at disse merkes med navn på beboer, slik at vi enkelt kan få kontaktet de som har slike stående over tid.

Parkering i borettslaget

Samtidig minner vi om at det ikke er tillatt for håndverkere å parkere på eiendommen, og at dette derfor bøtelegges i de tilfeller det skjer. Det er kun ved flytting og av/pålessing at parkering er tillatt inntil 20 minutter, men det må da være synlig aktivitet ved bilen.

Det har ved flere tilfeller ikke blitt hentet søppel på grunn av feilparkerte biler, og dette viser at det i verste fall kan stoppe for utrykning i tilfelle en nødssituasjon. Vi ber derfor alle beboere om å respektere dette.

Videre ber vi om at el-sparkesykler parkeres utenfor borettslagets område, da henting av disse gir unødig trafikk på området, og at det ved lavt batteri kan forstyrre nattesøvn.

Nye skilt for å forhindre ulovlig parkering og hundelufting

Skilt ved innkjøring i Bentsebrugata ser ut til å ha hjulpet betraktelig da det har vært mye parkering på området for henting av take away. Baksiden av gatebukken, som vender inn mot Borettslaget, har fått en «Barn Leker- Kjør forsiktig» plakat.

De små, hyggelige luftegårdskiltene ser også ut til å ha ført til redusert trafikk av firbeinte venner i nabolaget, samt at hagekjetting langs Sandakerveien også har redusert noe trafikk.


Avfallscontainerne

Avfallshåndteringen i borettslaget er for det meste bra, men det skjer fortsatt at det kastes unødig store mengder papp i papiravfallet. Vi minner derfor om at større mengder fortsatt må leveres inn på Bentsehjørnet minigjenbruksstasjon.

Det er også meldt inn om noe uønsket besøk på sen kveld og natt hvor tilreisende kaster restavfall og papir. Det er derfor fint om styret får beskjed dersom dette blir observert.

Skadedyr?

Vaktmesteren oppfordrer alle beboere om å sjekke etter sølvkre og det anbefales derfor å sette ut krefelle, spesielt på bad. Ved forekomst av sølvkre vil man kunne bruke super permetrin, og det er da mest effektivt om alle som har disse bruker det, da disse flytter seg via rørsystemet. Krefeller og super permetrin kan kjøpes hos både Jernia og Clas Ohlson.

Ved forekomst av skadedyr, så ber vi også om at styret blir informert.

Det har vært inspeksjon angående rotter i kjellere og det har flere steder vært rotter inne. De går spesielt etter spiselige ting og det er derfor ikke tillatt å oppbevare spiselige ting i kjellerboder. Det vil om kort tid bli muret igjen åpninger rundt rør som kommer inn i byggene. Styret har inngått avtale med Vaktmester Andersen som gjennom Oslo veggdyrkontroll vil ha 4 årlige inspeksjoner fremover, samt fri utrykning ved behov.

Fare for tette rør

Vi har fått beskjed om at alle beboere regelmessig bør bruke flytende Plumbo i kjøkkenvasken og Mudin avløpsåpner på badet. Plumbo selges blant annet på Rema1000 og Mudin på Clas Ohlson.

Det frarådes å bruke plumbo i pulverform.

Pass også på sluk på balkonger

Disse må renses for løv nå før frosten kommer for fullt. Ved tette sluk, så kan frost i avløpsrør der det står vann i verste fall lekke inn i bygget og føre til lekkasjer i leilighetene. Dette er da spesielt viktig for de som har trær i nærheten av sin balkong. Treplatting må da løftes for å komme til sluk.

Merking av loftsboder og kjellerboder.

Vi ber alle om å merke bod både på loft og i kjeller med leilighetsnummer (tresifret tall, ikke bruksenhetsnummer som starter på H).

Alle oppganger har en egen stor fellesbod på loftet. Denne er kun ment for midlertidig lagring i forbindelse med oppussing/flytting og tømmes under dugnad vår og høst. Det er meldt inn at noen beboere har låst fellesbod i sin oppgang, og vi ber derfor alle som har benyttet disse om å ta en runde for å fjerne private gjenstander og fjerne evt. Lås som er satt på.

Økning felleskostnader

Det foretas som tidligere økning av felleskostnader med 3% indeksregulering fra 01.01.21.

Rydding i skråning og uteareal

Det vil bli ryddet i skråningene i løpet av vinteren og vi har som mål å gjøre dette i minst 1 gang i året fremover. Det har vært samtaler med gartneren i Vaktmester Andersen om mulighet for for eksempel blomstereng etc, men forholdene og kostnadene for å få det til blir veldig store. Gartneren mener at når en får ryddet og hold det ajour så vil det bli mye bedre på sikt. Nå som vi har fått flott gress så blir det fra neste år igjen avtale med gartnerne om regelmessig plenklipping gjennom hele sesongen, samt noe kantklipping.


Brannteknisk rådgivning

Styret har inngått avtale med Firesafe angående brannteknisk rådgivning da styret ser at dette bør bli ivaretatt av profesjonelle. De har befart og utarbeidet en omfattende brann dokumentasjonsperm for styret. Denne rapporten går mye på brannforebygging plikter både for eieren av byggverket og brukeren (beboerne). Firesafe vil på et senere tidspunkt kontakte beboere angående dette.

Oppdatering om ferdigstilte og planlagte prosjekter

LED i oppgangene og vaskekjeller i tillegg til nye utelys
Det er installert LED lamper med sensor i alle oppganger og nye LED armaturer i vaskekjellerne, samt nye utelys. Det vil komme nye LED armaturer på loftene også.


Elektriske varmekabler i takrenne og nedløpsrør
For å redusere farlige istapper og rasfare fra hustakene er det installert elektriske varmekabler i takrenner.


Sykkelparkering
Det er per i dag ingen konkrete planer om når en ny løsning for sykkelparkering vil bli. Styret ser det er behov for det, men dette er et kostbart prosjekt og slik den økonomisk situasjon er nå i 2021 og muligens i 2022 er det andre områder som må prioriteres først. Prosjekt legges inn i vedlikeholdsplanen og vil bli fulgt opp på et senere tidspunkt. Vi minner om at det ikke er tillatt å lade elsykkel i kjeller grunnet brannfare.

Nye inngangsdører og calling anlegg

Nye inngangsdører og kjellerdører, calling og nøkkelsystem er prosjektert ferdig og ligger inne i vedlikeholdsbudsjettet for 2021. Viser til innkallingen for generalforsamling i 2019: http://web1.herborvi.no/docs/122694/download/0009%20Myrahagen%20borettslag.pdf Det er noen oppgraderinger her, da det har kommet nye produkter på markedet etter at dette ble vedtatt. Mer informasjon om dette kommer på et senere tidspunkt. Vi håper å kunne være klare til å starte i løpet av første kvartal 2021, men da dette krever installasjon inne i alle leiligheter vil vi fortsatt måtte forholde oss til restriksjoner grunnet covid-19. Da prosjektet har blitt utsatt et par år fra sist tilbud så har ny total sum på prosjektet økt med ca 500.000,- Derimot er ny totalpris på prosjektet inkludert flere elementer enn opprinnelig prisoverslag, slik at det samlet sett ikke er en mye større kostnad her.

Til sist vil vi også takke alle som har bidratt i en krevende tid. De som har bidratt til at vi har fått et veldig hyggelig uteområde, og de som bidrar til generell trivsel i borettslaget vårt. De som har fulgt FHI sine råd om å begrense besøk og forstår verdien av at dette bidrar til at andre er tryggere.

Summen av flere tiltak har gjort at vi har et bedre sted å bo og leve, og vi håper at alle også er like flinke i tiden som kommer.

Vi legger en annerledes og muligvis tung tid bak oss, og håper at vi igjen kan leve tilnærmet normalt om ikke altfor lenge.

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig fin førjulstid og en god jul når den tid kommer!

Med vennlig hilsen, Styret