Tidligere års vedlikehold

Borettslaget jobber kontinuerlig med å vedlikeholde fellesarealer og eiendom.

Følgende vedlikehold har blitt foretatt de seneste årene:

 • 2010 Nytt brannalarmanlegg samt nye branndører i kjeller i 18 blokka. Nye dørpumper i samtlige leiligheter.
 • 2010 Skiftet brenner til fyrkjeler
 • 2010 Bygging av balkonger samt rehabilitering av eksisterende
 • 2006 Oppussing av oppganger
 • 2006 Bytte av inngangsdører til leilighetene
 • 2004 Våtromsrehabilitering
 • 2001 Nytt dørtelefonanlegg
 • 2001 Rehab. av to vaskerier og fellesrom
 • 2000 - 2001 Skiftet brennere og fyrkjeler
 • 1999 Nytt kabelanlegg m/internett fra UPC
 • 1998 Styrerom i 16A til hybelleilighet
 • 1998 Nytt lysanlegg
 • 1998 Butikk i 16A til kontor
 • 1997 Utbedring av vaskeriene
 • 1996 Nytt el. anlegg i hele borettslaget
 • 1996 Beising av vinduer utvendig
 • 1995 - 1996 Oppussing av brannbalkonger
 • 1994 Oppussing av trappeoppgang
 • 1991 Nye baderoms- og trappegangsvinduer Påbudt brannsikringsutstyr til leilighetene
 • 1988 - 1989 Skiftet inngangsdører og vindfang. Nye tak, takrenner og nedløp
 • 1987 Skiftet vinduer og balkongdører
 • 1986 Kjøp av tomt