Tilstandsrapport

Styret fikk i februar 2011 utarbeidet en tilstandsrapport fra OPAK.

Denne rapporten ble benyttet til å lage en vedlikeholdsplan for de neste 10 år. Rapporten fra OPAK ligger vedlagt.

Tilstandsrapport