24 apr 2019

Tilstandsrapport fra OPAK 2019

På bestilling fra styret gjennomførte OPAK en tilstandsvurdering av Myrahagen borettslag den 19.12.18, og her kan du laste ned tilstandsrapporten av 23.04.19. 

Bakgrunnen for rapporten er at det i henhold til vedtektene er fastslått at borettslaget til enhver tid skal ha en vedlikeholdsplan utarbeidet av en anerkjent og ekstern bygningskyndig aktør, som angir borettslagets tilstand og borettslagets vedlikeholdsbehov for en nærmere angitt periode. 

Forrige tilstandsrapport fra OPAK ble utarbeidet i 2010/2011.