Vedlikeholdsplan 2011-2020

Styret har på bakgrunn av en vedlikeholdsrapport fra OPAK laget en vedlikeholdsplan for de neste 10 år. Det har blitt satt opp et budsjett for å fordele kostnader ut i fra prioritet og tilgjenglige midler. Budsjettet er å anse som et arbeidsverktøy for framtidige styrer og vil være gjenstand for endringer ettersom prioriteringer endres. I budsjettet inngår vedlikehold påpekt av OPAK.

Vedlikehold 2011

 • Skifte sirkulasjonsledninger
 • Oppgradere rør for olje - og elfyr
 • Sertifisere oljetank
 • Etablere internkontroll av elektro
 • Beskjære busker og trær
 • Asfaltering

Vedlikehold 2012

 • Utbedre gesimskant
 • Male vinduer
 • Montere flere snøfangere
 • Videokontroll av avløpsledninger
 • Undersøke røranlegg
 • Utbedre rørføringer
 • Etterisolere rør
 • Undersøke røranlegg
 • Prosjektere rehabilitering av utearealer

Vedlikehold 2013

 • Male to vaskerom
 • Overflatebehandle kjellergulv
 • Flislegge to vaskerom
 • Overflatebehandle kjellertrapper
 • Sanere gammel fyrkjele
 • Utbedre lys på loft
 • Oppgradere utvendlig belysning
 • Beskjære busker og trær
 • Ytterligere brannsikring

Vedlikehold 2014

 • Bytte ytterdører
 • Rehabilitere utearealer?

Vedlikehold 2015

 • Fasadevask

Vedlikehold 2016-2020

 • Male kjeller
 • Vedlikeholde kjellervinduer
 • Vedlikeholde dører i kjeller
 • Male kjellertak
 • Montere håndløper i oppganger
 • Skifte varmtvannsbereder
 • Beskjære busker og trær