6 feb 2020

Generalforsamling onsdag 29.04.20 kl 19.00 på Deichmanske bibliotek Sandaker senter

 

         02. februar 2020

 

Til alle andelseiere i Myrahagen Borettslag

 

Invitasjon til ordinær generalforsamling

 

Det vises til lov om borettslag § 7-4

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”

 

 

Myrahagen borettslag avholder generalforsamling

ONSDAG 29. APRIL 2020 KL. 19.00

 

Sted: Deichmanske Bibliotek Torshov, Sandakerveien 59 (Sandakersenteret)

 

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest TIRSDAG 5. MARS 2020

 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker, samt hjelpe generalforsamlingen til å ta stilling til saker som ønskes behandlet, er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.

 

Eventuelle forslag merkes ”Saker til generalforsamling 2020” og sendes til:

 

 

Vi håper så mange som mulig har anledning til å møte på generalforsamlingen. Innkalling blir sendt ut i løpet av april.

 

 

Vennlig hilsen styret i Myrahagen borettslag