Informasjon om vaktmester

Vaktmester Andersen

  • Henvendelser til Vaktmester Andersen fra beboere kan gjøres mellom klokken 8.00 og 15.30, på telefon nummer 22 38 92 92

  • Henvendelser til Vaktmester Andersen etter klokken 15.30, er koblet til deres vakttelefon for utrykning. Oppstår det noe akutt er nummeret 90 91 37 31

  • Alle henvendelser etter klokken 15.30 med utrykning, som ikke er akutte, så som vann-, strøm-, varme- eller kloakk lekkasjer, vil måtte betales av den beboeren som ringer.

  • Mailadressen til Vaktmester Andersen er: post@vaktmesterandersen.no

  • Hjemmeside:  vaktmesterandersen.no