Endret: 15 mar 2019     Opprettet: 12 sep 2011

Postkasse- og dørklokkeskilt

Beboer er selv ansvarlig for å sette opp navneskilt på postkasse og dørklokke.