1 mai 2019

Regler for parkering på borettslagets tomt

Her finner du viktig informasjon om parkering i borettslaget, herunder mulighet for parkeringstillatelse i tilknytning til flytting

Hovedregel

På grunn av at det skal være fri fremkomst for utrykningskjøretøy ved brann mv. er det ikke lov å parkere kjøretøy på borettslagets tomt.

Styret har en avtale med et firma ved navn Parkeringstjenesten som foretar kontroller og deler ut bøter ved brudd på parkeringsreglene. Ved ytterligere hinder kan kjøretøyet også bli fjernet.

Dersom man skulle få bot for ulovlig parkering, og man mener at boten er uriktig, jf. unntakene nedenfor, må dette eventuelt påklages til firmaet som har gitt boten. Parkeringstjenesten tar bilder av kjøretøyet og skal ha dokumentasjon på at reglene er brutt. Styret har ingenting med utdeling eller oppfølging av bøter å gjøre, og det har derfor ingen hensikt å kontakte styret i disse sakene. 

Unntak 1: 20 minutter ved av- og pålessing

Det kan parkeres på tomten i forbindelse med av- og pålessing og da maksimalt i 20 minutter. Det må alltid være aktivitet ved bilen, og det er viktig at det settes på nødblink og at man legger lapp med sitt telefonnummer synlig i frontruten, slik at nødetatene evn. kan nå eieren av bilen.

Unntak 2: ved flytting

Unntak fra regelen om max parkeringstid på 20 minutter kan gis ved flytting. Beboere som skal flytte inn eller ut av borettslaget kan gis en midlertidig parkeringstillatelse fra styret for den aktuelle dagen/dagene flytting pågår. Parkeringstillatelsen med angitt dato må da legges synlig i frontruten, sammen med eget telefonnummer. Merk at parkeringstillatelsen gjelder i forbindelse med selve flyttingen, tillatelsen gir altså ikke adgang til eksempelvis å parkere i gården over natten, eller i timesvis uten at det er aktivitet ved bilen.

Dersom man trenger en slik parkeringstillatelse må man kontakte styret pr. epost senest 1 uke før man trenger tillatelsen. Dette fordi eposten som utgangspunkt leses kun èn gang pr. uke, samt at det må foreligge tilstrekkelig tid til å få delt ut parkeringstillatelsen til beboeren.

- Styret, 01.05.2019